Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 35. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan  10. srpnja 2003.  (četvrtak) s početkom u  9,00 sati koja će se održati  u  sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI  RED :

1.    Razmatranje Studije izvodljivosti izgradnje magistralnog vodovoda na području Koprivničko-križevačke županije, s donošenjem Zaključka,

2.    Razmatranje Izvješća o postupanju s komunalnim otpadom,

3.    Razmatranje Izvještaja o poslovanju Trgovačkog društva “Bistra” d.o.o. za 2002. godinu, s prijedlogom Zaključka,

4.    Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2003.godinu, Razdjel V. Županijski zavod za prostorno uređenje, Račun 3632 – Kapitalne pomoći – komunalna infrastruktura, jedinicama lokalne samouprave,

5.      Razmatranje Izvješća o radu Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2002. godinu i Odluke o utvrđivanju godišnjeg obračuna Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, s prijedlogom Zaključka,

6.    Donošenje Zaključka o županijskim nagradama, učenicima i mentorima u školskoj godini 2002/03.,

7.    Donošenje Zaključka o suglasnosti na Odluku o prenamjeni dijela prostora stare školske zgrade Osnovne škole Kloštar Podravski,

8.    Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Plan potrebe za opremu ureda u Koprivnici, Svilarska 6, Hrvatskog zavoda za poljoprivredno savjetodavnu službu, Odsjek Koprivničko-križevačke županije,

9.    Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Hrvatskog stočarskog centra Zagreb, Selekcijske službe Koprivnica za 2003. godinu,

10.  Donošenje Rješenja o imenovanju rukovoditelja upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije,

11.  Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2003.godinu, Razdjel I. Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo Račun 3811, tekuće donacije u novcu – u slučaju elementarnih nepogoda,

12.  Donošenje Zaključka o prolongiranju roka oročenja namjenskih sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije,

13.  R a z n o .

 
Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.
   
 

PREDSJEDNIK:

 

Josip Friščić, oec

 

Prije korištenja sadržaja pročitajte PRAVILA korištenja web sadržaja na www.krizevci.com ! MiV@Net Internet