Županijsko poglavarstvo

Župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić sazvao je 36. sjednicu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za  dan  17. srpnja 2003.  (četvrtak) s početkom u  9,00 sati koja će se održati  u  sjedištu Županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5,   soba broj 28/I.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI  RED :

 

1.      Razmatranje Izvješća o izradi građevinsko tehničke studije podravske brze ceste,

2.      Razmatranje Programa strateškog razvoja malog gospodarstva u Koprivničko-križevačkoj županiji do 2006. godine, s prijedlogom Zaključka,

3.      Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju financijskih izvješća Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2003. godine.

4.      Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2003. godinu – proračunske pričuve za razdoblje siječanj-lipanj 2003. godine,

5.      Donošenje Zaključka o prihvaćanju mjera za ublažavanje šteta od suše s Izvještajem o elementarnim nepogodama za I. polugodište 2003. na području Koprivničko-križevačke županije,

6.      Donošenje Zaključka o počeku otplate poljoprivrednih kredita odobrenih od strane Koprivničko-križevačke županije,

7.      Donošenje Zaključka o izmjeni Programa poticanja novih nasada vinograda na području Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2003.-2004. godina,

8.      Donošenje dopuna mjera zaštite za zaštićeni krajolik Čambina,

9.   R a z n o

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost da jave na telefon 658-253 Stručna služba.

 PREDSJEDNIK:

Josip Friščić, oec

 

Prije korištenja sadržaja pročitajte PRAVILA korištenja web sadržaja na www.krizevci.com ! MiV@Net Internet