Informiranje
 
Poziv na TURNIR 2002.
PROPOZICIJE TURNIRA
PRIJAVA EKIPE
NOVOSTI
PRAVILA
PREDNATJECANJE:
  Ekipe sudionici
  Raspored i rezultati
  Rezultati i tablica
  Doigravanje
Strijelci
2. KRUG NATJECANJA:
  1/8 FINALA
  1/4 FINALE
  POLUFINALE i FINALE
POBJEDNIK TURNIRA
"PAN MASTERS" 2003
 PRAVILA
  REZULTATI

 

Informiranje

 

PRAVILA IGRE KRIŽEVAČKOG MALONOGOMETNOG DVORANSKOG TURNIRA PAN2002

1.       TEREN ZA IGRU

Teren za igru mora imati oblik pravokutnika, dimenzija 40x20 metara. Teren za igru obilježen je crtama širine 8 cm, a na terenu za igru su označeni : središnja crta koja dijeli teren za igru na dva dijela, kazneni  prostor ( 6 metara ), točka za izvođenje kaznenog udarca na  udaljenosti 6 metara od središta vrata, druga točka za izvođenje kaznenog udarca na udaljenosti 10 metara od središta vrata, kutni luk polumjera 25 centimetara, područja zamjene smještena izravno ispred klupa za rezervne igrače i duljine su 5 metara. Vrata trebaju biti postavljena na sredini svake poprečne crte sa razmakom između stupova vrata 3 metra a udaljenost donjeg ruba grede do tla iznosi 2 metra, a na njima mora biti mreža.

2.       LOPTA

Lopta za igru mora biti okrugla, veličine kao za nogomet. Organizator natjecanja dužan je osigurati dovoljan broj ispravnih lopti.

3.       BROJ IGRAČA

Utakmicu igraju dvije momčadi, svaka ne s više od 6 igrača, od kojih je jedan vratar. Maksimalni broj prijavljenih igrača je 12.

Broj zamjena je na utakmici neograničen, a zamjena  se obavlja bilo kada je lopta u igri, bilo izvan igre, pod uvjetom : da je igrač koji napušta teren za igru potpuno prešao uzdužnu crtu u vlastitom području za zamjene, a tek tada u teren ušao igrač koji ga zamjenjuje. U protivnom se protiv te ekipe dosuđuje neizravni (indirektni) slobodni udarac.

Vratar se može zamijeniti također principom “leteće zamjene”, bez najave sucu utakmice.

Prava nastupa ima ekipa koja u zakazano vrijeme izvede na teren za igru najmanje 6 igrača (5+1). Ako bilo koja ekipa ostane za vrijeme igre iz bilo kojeg razloga sa manje od 4 igrača (3+1) utakmica se trajno prekida.

Na klupi za pričuvne(rezervne)  igrače mogu se nalaziti :

-         do 6 rezervnih igrača

-         vođa ekipe (trener)

-         jedan predstavnik sponzora

-         fizioterapeut ili liječnik ekipe.

U slučaju da osobe koje nisu navedene u zapisnik utakmice po zahtjevu delegata ne napuste teren za igru ili klupu za rezervne igrače u roku od 5 minuta, ekipa gubi utakmicu sa 3:0.

Ako sa klupe za rezervne igrače, za vrijeme trajanja utakmice bude isključen rezervni igrač ili odstranjena službena osoba, na dvije minute biti će udaljen iz igre jedan igrač koji se u tom trenutku nalazi na terenu za igru, a određuje ga kapetan ekipe.

Isti ili drugi igrač mogu se vratiti u igru po isteku dvije minute ili ranije ako je protivna ekipa postigla pogodak. 

4.       OPREMA IGRAČA

Igrači ne smiju nositi opremu ili što drugo opasno za njega samoga ili drugog igrača, uključujući bilo koju vrstu nakita.

Oprema igrača sastoji se od :

-         dresa ili majice

-         sportskih gaćica

-         čarapa

-         obuće.

Majice ili dresovi moraju na poleđini biti označeni brojevima pod kojim se igrač prijavljuje u zapisnik i nastupa tijekom cijelog turnira. Vratar može nositi donji dio trenirke te boju majice koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača.

5. SUDAC

Utakmice mogu suditi samo suci delegirani od povjerenika za  suđenje a koji su verificirani od strane stručne komisije zbora sudaca županije KC-KŽ.

Za svaku utakmicu povjerenik određuje po dva suca, od kojih se jednog imenuje za glavnog suca i u slučaju nesuglasja među sucima odlučujuća će biti odluka glavnog suca.

Oba suca su dužna dosuđivati tehničke i disciplinske kazne u skladu sa Pravilima igre od trenutka dolaska, pa do svog odlaska sa terena za igru.

Kod slobodnih udaraca u zoni šuta, a kada izvođač udarca zatraži udaljenost zida na 5 metara, obojica sudaca ulaze u teren za igru, jedan sudac označuje mjesto prekršaja, a drugi odmiče zid na propisanu udaljenost. U tom slučaju slobodni udarac se može izvesti na znak suca za nastavak igre.

Oba suca dužna su se kretati po uzdužnoj crti, van terena za igru, po cijeloj duljini igrališta.

6. MJERITELJ VREMENA I DELEGAT

Oni se nalaze van terena za igru, smješteni za zapisničkim stolom na središnjoj crti, sa iste strane gdje se nalaze područja zamjene.

Mjeritelj vremena osigurava :

    - da trajanje utakmice bude u skladu s pravilima,

    - da pokreće i zaustavlja sat prema uputama glavnog suca u slučaju

      da isti prekida igru zbog povrede igrača, neispravnosti lopte, opreme igrača ili vidljivog zadržavanja igre od strane igrača ili momčadi.

Delegat :

- bilježi prvih pet prekršaja  koje je počinila svaka momčad u svakom poluvremenu, te signalizira peti prekršaj upisuje brojeve igrača koji su postigli pogodak

- bilježi imena i brojeve opomenutih ili isključenih igrača, te bilježi sve podatke važne za utakmicu (dvominutna isključenja).

7. TRAJANJE IGRE

Igra se sastoji od dva jednaka dijela, a svaki traje po 20 minuta na utakmicama koje se igraju u grupama, a u utakmicama natjecanja nakon grupa po 20 minuta.

Vrijeme trajanja svakog poluvremena produžit će se samo da bi se omogućilo izvođenje kaznenog udarca.

Ekipe imaju pravo zatražiti jednominutni “time-out”u svakom poluvremenu, a sudac će im se dozvoliti u prvom prekidu koji je dosuđen za momčad koja ga je zatražila. Kod takvog privremenog   odmora igrači moraju ostati unutar terena za igru uz uzdužnu crtu u razini klupe za zamjenske igrače.

Vrijeme odmora između dva poluvremena ne može biti duže od jedne minute.

U poluvremenu utakmice pričuvni igrači i službene osobe obje momčadi mijenjaju mjesta na klupama.

8. POČETAK I NASTAVAK IGRE

Prije početka igre obavlja se izbor strana. Ekipa koja dobije ždrijeb ima mogućnost izbora strane, a druga izvodi početni udarac.

Kod početnog udarca svi igrači moraju biti na svojoj polovini, a igrači ekipe koja nema početni udarac udaljeni najmanje 3 metra od lopte. Kod svih ostalih nastavaka igre (slobodni udarci, ubacivanje, udarac iz kuta) protivni igrači se moraju udaljiti najmanje 5 metara  od lopte i to bez upozorenja suca. Vrijeme predviđeno za uvođenje lopte u igri kod svih nastavaka je 4 sekunde. Ukoliko igrač ne izvede udarac u roku 4 sekunde dosuđuje se neizravni slobodni udarac za protivnu momčad.

Iz početnog udarca može se izravno postići pogodak u vrata protivne ekipe.

9. POSTIZANJE ZGODITKA

Zgoditak je postignut kada cijela lopta, cijelim svojim obujmom prijeđe poprečnu crtu, između stupova vrata i ispod grede, pod uvjetom da nije ubačena rukom momčadi koja napada, uključujući vratara. Momčad koja postigne veći broj zgoditaka tijekom utakmice je pobjednik. Ako obje momčadi postignu jednak broj zgoditaka ili nije postignut niti jedan zgoditak utakmica se završava neodlučno.

Kada je lopta u igri, vratar može postići zgoditak i to samo nogom, pod uvjetom da je lopta dotaknulo podlogu prije nego je udarena (drop-kick).

10. PREKRŠAJI I NESPORTSKA PONAŠANJA

Prekršaji i nesportska ponašanja kažnjavaju se izravnim(direktnim) i neizravnim(indirektnim) slobodnim udarcima. Izvode se sa mjesta gdje je prekršaj počinjen, a protivni igrači moraju biti udaljeni najmanje 5 metara od lopte. Svi prekršaji zbog kojih sudac dosuđuje izravni slobodni udarac spadaju u akumulirane prekršaje.

Ako igrač učini prekršaj za koji se dosuđuje izravni slobodni udarac u vlastitom kaznenom prostoru (šestercu),dok je lopta u igri, dosuđuje se kazneni udarac.

Sudac igrača može kazniti opomenom i pokazati mu žuti karton, odnosno isključenjem i pokazati mu crveni karton. Ako istom igraču na utakmici budu pokazana dva žuta kartona, sudac će mu pokazati crveni karton i isključiti ga iz igre, a isključeni igrač mora napustiti ograđeni dio igrališta. Igrač isključen na osnovu dva žuta kartona na toj utakmici više nema pravo nastupa ali može nastupiti u slijedećem kolu. Igrač isključen direktno crvenim kartonom(gruba igra, udaranje igrača, pljuvanje, napad na suca ili službene osobe) pauzirat će i prvu slijedeću utakmicu ili i više ako tako odluči disciplinska komisija.

Igrača isključenog na utakmici može se nadomjestiti bilo kojim pričuvnim igračem po isteku dvije minute, ili ranije ako protivna ekipa postigne zgoditak.

     Uklizavanje igrača :

-         na loptu, izvan igraćeg prostora (80 cm) – dozvoljeno

-         na loptu ili igrača u igraćem prostoru – izravni slobodni udarac i opomena

11. AKUMULIRANI PREKRŠAJI

Tu se ubrajaju svi prekršaji koji se kažnjavaju izravnim slobodnim udarcem.

Tijekom svakog poluvremena bilježi se pet prekršaja a za šesti i svaki idući akumulirani prekršaj izvodi se kazneni udarac sa druge točke kaznenog udarca (10 metara), a ako je prekršaj učinjen bliže od točke 10 metara, igrač ga može izvesti sa mjesta prekršaja bez “živog zida”,  ali to ne može biti bliže od zamišljene linije 6 metara paralelne sa gol linijom. Igrači obje momčadi moraju se nalaziti iza lopte udaljeni najmanje 5 metara od lopte, u terenu za igru. Vratar mora stajati unutar svog kaznenog prostora, udaljen najmanje 5 metara od lopte.  

12. KAZNENI UDARAC

Kazneni se udarac dosuđuje protiv ekipe koja unutar vlastitog kaznenog prostora počini neki od prekršaja za koje se dosuđuje izravni slobodni udarac, a dok je lopta u igri.

Kod izvođenja kaznenog udarca lopta se postavlja na oznaku za izvođenje kaznenog udarca ,6 metara, vratar mora stajati na svojoj poprečnoj crti, licem okrenut igraču koji izvodi udarac, a ostali igrači nalaze se : unutar terena za igru, izvan kaznenog prostora, iza lopte i udaljeni najmanje 5 metara od točke za izvođenje kaznenog udarca.

Igrač koji u roku 4 sekunde ne izvede kazneni udarac biti će upozoren, a u ponovljenom slučaju i kažnjen žutim kartonom.

13. UBACIVANJE NOGOM (OUT)

Ubacivanje nogom način je ponovnog nastavka igre koji se dosuđuje kada cijela lopta prijeđe uzdužnu crtu, bilo po tlu ili zrakom ili udari u strop, sa mjesta gdje je prešla uzdužnu crtu za protivnu ekipu.

Kod izvođenja ubacivanja lopta mora mirovati na crti i nogom se ubacuje u igru u bilo kojem smjeru, a protivni igrači moraju biti udaljeni najmanje 5 metara od mjesta na kojem se izvodi ubacivanje. Igrač koji izvodi ubacivanje to mora učiniti u roku od 4 sekunde od trenutka kada je lopta u njegovom posjedu, u protivnom se dosuđuje neizravni slobodni udarac za protivnu momčad.

Izravno iz ubacivanja nogom ne može se postići zgoditak.

14. UDARAC IZ KUTA

Udarac iz kuta dosuđuje se kada cijela lopta prijeđe poprečnu crtu bilo po tlu ili zrakom, a posljednje je dotakla igrača koji se brani, a zgoditak nije postignut.

Kod izvođenja udaraca iz kuta lopta se postavlja unutar kutnog luka, a protivni igrači moraju biti udaljeni najmanje 5 metara od lopte.

Ako igrač koji izvodi udarac iz kuta to ne učini u roku 4 sekunde od kada je u posjedu lopte, dosuđuje se neizravni slobodni udarac za protivnu momčad.

Pogodak se može postići izravno iz udarca iz kuta, ali samo protivnoj ekipi.

15. IGRA VRATARA

Vratar ubacuje loptu u igru rukom sa bilo kojeg mjesta unutar kaznenog prostora, a lopta je u igri kada napusti granice kaznenog prostora.

Zgoditak se ne može postići izravno iz vratarevog ubacivanja lopte u igru.

Vratar mora u roku 4 sekunde ubaciti loptu u igru, a ako to ne učini biti će kažnjen neizravnim slobodnim udarcem, koji se izvodi sa crte kaznenog prostora (6 metara).

Vrataru se lopta može vratiti nogom direktno iz ubacivanja i slobodnih udaraca, ali je on ne smije igrati rukom, već samo nogom. Izuzetak je, ako je vraćena od suigrača glavom ,prsima ili natkoljenicom, odnosno ako je lopta došla do vratara od strane suigrača nenamjerno, tada je vratar može igrati i rukom.      

Vratar ili igrač koji zamjenjuje vratara  ne smije držati loptu u posjedu više od 4 sekunde na vlastitoj polovici terena za igru, dok na protivničkoj polovici terena za igru može igrati neograničen broj puta.

Ako se vratar ogriješi o bilo koju od ovih odredbi, protiv njegove ekipe dosuđuje se neizravni slobodni udarac sa mjesta gdje je učinjena prekršajne radnja, odnosno sa crte 6 metara ako je prekršaj učinjen u kaznenom prostoru.

U slučaju da ekipa mijenja vratara sa igračem(zadnji hazardni pokušaj), taj igrač mora imati boju dresa različitu od svih sudionika označenu istim brojem pod kojim je prijavljen.

Vrataru je dozvoljen klizeći start u vlastitom kaznenom prostoru, pod uvjetom da je cilj lopta i da njome igra.

16. KAZNENI UDARCI ZA DOBIVANJE POBJEDNIKA

Izvode se sa točke za izvođenje kaznenih udaraca (6metara).

Sudac odabire vrata na koje će se izvoditi udarci, a momčad koja dobije ždrijeb izvodi prvi udarac.

Svaka ekipe izvodi po pet udaraca, a udarci se izvode naizmjenično. U slučaju istog broja zgoditaka, dodatne udarce izvode igrači koji nisu izvodili niti jedan od prvih pet udaraca. Nakon što su oni izveli svaki po udarac, izvođenje će nastaviti igrači koji su počeli izvođenje.